Mediaviestintä

Ansaittu näkyvyys on vaikuttavinta näkyvyyttä

Oletko muka tyytyväinen saamaasi mediahuomioon eli ansaittuun näkyvyyteen? Vai saisiko olla lisää? Mediaviestinnän tietotaitajamme Jaakko Kilpeläinen kertoo, 1) mitä mediaviestintä ja ansaittu julkisuus ovat; 2) mistä syistä niihin kannattaa satsata ja 3) miksi tässä asiassa kannattaa kääntyä juuri meidän puoleemme.

Mediaviestintä on yhteisö- tai yritysviestintää eli PR:ää, jonka kohteena on media. Medialla voidaan tässä yhteydessä tarkoittaa lehdistöä, radiota, televisiota ja erilaisia digitaalisia julkaisukanavia.

Kun onnistut mediaviestinnässä, viestisi saa mediasta ansaittua näkyvyyttä. Tällöin toimittaja tai muu sisällöntuottaja tekee jutun siitä aiheesta, josta hänelle tiedotit. Tätä näkyvyyttä sanotaan myös ansaituksi julkisuudeksi, ansaituksi huomioksi ja ansaituksi mediaksi.

Tämä bloggaus selittää pidemmin, mitä mediaviestintä on; tällä sivulla keskityn enemmänkin siihen, miksi sinun kannattaa tehdä mediaviestintää ja miksi juuri meidän tuellamme.

Kannattaako ansaittua näkyvyyttä tavoitella?

Ansaitun näkyvyyden voima aliarvioidaan ja mediaviestintä laiminlyödään usein. Yleisiä selityksiä ovat muiden muassa nämä:

  • ”Eihän kukaan enää mitään lehtiä lue, joten mitä hyötyä sinne on mitään juttua saada?”
  • ”Ei sinne mitään tiedotteita läpi saa kuitenkaan. Usko pois, kokeiltu on!”
  • ”Toimittajat vain pilaavat kaiken ylikriittisyydellään. Parempi pysyä somessa, jossa ei ole mokomia portinvartijoita meidän ja yleisön välissä.”

Nuo kuten monet muutkin selitykset ovat virheellisiä tai harhaanjohtavia. Totuus on, että useimpien yritysten, organisaatioiden ja muiden toimijoiden kannattaisi joko kehittää mediaviestinnän osaamistaan tai palkata alan osaaja tekemään sitä.

Tässä on yhdeksän tärkeintä syytä sille, miksi sinunkin edustamassasi organisaatiossa kannattaisi satsata mediaviestintään.

1. Ansaittu näkyvyys on halvempaa kuin ostettu – usein se on ihan ilmaista!

2. Ansaittu näkyvyys on ostettua tehokkaampaa.

3. Valtaosa suomalaisista seuraa mediaa tiiviisti.

4. Luottamuksemme perinteiseen mediaan on luja.

5. Mediahuomion saaminen on helpompaa kuin ehkä luulet…

6. …mutta tietyt asiat mediaviestinnästä on opittava, jos haluaa tiedotteensa erottuvan edukseen sadoista muista.

7. Mediaa ja mediahuomiota ei tarvitse pelätä, kunhan osaa välttää tietyt virheet.

8. Kun kehitämme mediaviestintäämme, siitä hyötyvät meidän viestijöiden lisäksi myös media ja koko yhteiskunta.

9. Kun perehdyt mediaviestintään, siinä sivussa opit paljon muutakin hyödyllistä.

Aiheesta pidemmin tässä bloggauksessa.

(Teksti jatkuu kuvan jälkeen…)

Nainen pohtii mediaviestinnän keinoja
Kuvan nainen ei isommin liity tapaukseen, mutta hänen mielessään pyörii paljonkin asioita, jotka voivat hyödyttää mediaviestinnässä.

Alkoiko ansaittu näkyvyys kiinnostaa?

Jos haluat tehdä tehokasta mediaviestintää ja moninkertaistaa sen mahdollisuudet ansaittuun näkyvyyteen, tarjoan sinulle muutaman vaihtoehdon:

1. Tilaa minut kouluttamaan tai sparraamaan

Voin vetää viestintätiimillenne tai koko organisaatiolle koulutustilaisuuden tai sparraussession*, jossa käydään läpi kaikki se, mikä on teille olennaista.

(*Koulutus eroaa sparrauksesta siten, että sparraus on yksilöllisemmin räätälöity kokonaisuus, joka vaatii sparraajalta enemmän taustatyötä. Sparrauksessa käymme läpi juuri sinun organisaatiosi viestijöiden vahvuuksia ja kehittämiskohteita, analysoimme aiemmin tehtyjä tiedotteitanne, pohdimme keinoja erottua kilpailijoistanne ja niin edelleen. Koulutus on halvempi ja yleisluontoisempi sessio.)

Tilaisuuden kohderyhmän voivat muodostaa myös vaikkapa järjestönne jäsenet tai yrityksenne asiakkaat.

Räätälöin jokaisen tilaisuuden siten, että se palvelee tilaajaa ja osallistujia parhaalla mahdollisella tavalla. Kartoitan etukäteen tavoitteenne ja teen muutkin taustatyöni huolellisesti. Tilaisuus järjestyy tilanteen mukaan livenä tai etänä. Tarpeistanne ja budjetistanne riippuen tilaisuus voi kestää tunnin, kaksi päivää tai jotain siltä väliltä.

Tilaisuuden hinta vaihtelee muutamista satasista muutamiin tuhansiin riippuen sen vaatimasta työmäärästä ja siitä hyödystä, jonka pystyn organisaatiolle tuottamaan. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

HUOM: Hintoihin kuuluu tyytyväisyystakuu: ellet ollut palveluihini tyytyvänen, kerro ja perustele se minulle. Näin saat rahasi takaisin.

(Teksti jatkuu kuvan jälkeen…)

Pidin syyskuussa 2020 Meltwaterille webinaarin, jolla oli noin 600 katsojaa. Heistä 89 prosenttia piti esitystäni hyvänä tai erittäin hyvänä.

2. Tilaa minut suunnittelemaan tai toteuttamaan mediaviestintää

Voin esimerkiksi kirjoittaa erinomaisen pressitiedotteen ja hoitaa kaiken sen jakeluun liittyvän: kohdennuksen, ajoituksen ja niin edelleen.

Voin tehdä kaikkea sitä muuta, mitä näkyvyys kulloinkin edellyttää: Kontaktoin toimittajia henkilökohtaisesti tai valmennan asiakastani siihen. Autan järjestämään tiedotustilaisuuden, johon saadaan kerrankin toimittajia paikalle. Tuotan toimittajia kiinnostavaa sisältöä sosiaaliseen mediaan. Käytän niitä keinoja ja välineitä, joita tilanne milloinkin vaatii, harvinaisia ja epäsovinnaisiakaan tapoja kaihtamatta.

Voin suunnitella mediaviestintää tilaajan kanssa tietylle ajanjaksolle tai tietyn tapahtuman näkyvyyttä ajatellen. Suunnitelma on mahdollista tehdä esimerkiksi tiettyä juhlapäivää tai kampanjaa varten tai vaikka koko tulevan vuoden ajalle. Suunnitelmassa voidaan määrätä ennalta kaikki tarvittavat viestintätoimenpiteet, päättää niiden ajoituksesta, vastuunjaosta, jakelukanavista, tulosten seurantatavoista ja muista yksityiskohdista.

Voin ideoida aiheita tiedotteillenne ja suunnitella niille tarkoituksenmukaisen ajoituksen sekä parhaat mahdolliset jakelukanavat.

Voin tsempata ja valmentaa asiakkaitani haastatteluihin. Autan hoitamaan kaikki haastattelun vaiheet hyvin. Pyrkimys on, että haastateltava jää toimittajan mieleen luotettavana, yhteistyökykyisenä tyyppinä, jota kannattaa haastatella toistekin. (Tässä todella moni haastateltava epäonnistuu mm. median puutteellisen tuntemuksen takia!) Mediavalmennus sopii esimerkiksi yritysjohtajille, nuorille poliitikoille, esiintyville taiteilijoille ja eri toimialojen asiantuntijoille (joista monilla on vaikeuksia puhua alastaan yleisesti ymmärrettävällä tavalla!)

Voin tunnistaa, mikä asiakkaani yritys- tai elämäntarinassa kiinnostaa mediaa. Sitten valmennan asiakkaani kertomaan tarinansa julkisuudessa siten, että tarina saa huomiota ja tukee asiakkaani tavoitteita.

Voin valmentaa median kohtaamiseen mahdollisessa kriisitilanteessa. Autan myös ehkäisemään kriisejä tunnistamalla niiden riskit ja antamalla suosituksia riskien eliminoimiseksi. (Kriisinaikaista kriisiviestintää en tee, mutta voin suositella siihen sopivia tekijöitä.)

Voin auttaa asettamaan mediaviestinnälle mielekkäät, realistiset tavoitteet (ja sitten saavuttamaan ne).

Voin seurata saamaanne medianäkyvyyttä tietyllä ajanjaksolla, analysoida seurannan tulokset ja tehdä tulosten perusteella kehitysehdotuksia.

Yhteistyön muodosta riippumatta tähtään aina siihen, että toimeksiantoni päätyttyä asiakkaallani on entistä paremmat edellytykset ansaittuun näkyvyyteen.

Yhteistyömme jälkeen organisaationne näkee selvemmin, mikä teissä on ulkopuolelta katsottuna kiinnostavaa ja miten siitä kannattaa ulkopuolisille kertoa.

Työn hinta riippuu mm. siitä, riittääkö tilaajalle yksi tiedote vai onko tarve vuoden mittaiselle viestintäsuunnitelmalle ja sen toteutukselle. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Hintoihini sisältyy tyytyväisyystakuu. Jos olet tyytymätön, kerro ja perustele se minulle, niin saat rahasi takaisin.

En tuhlaa aikaa ja rahaa kimmeltäviin Powerpoint-presiksiin enkä viikkokausia hiottaviin viestintästrategioihin, jotka pian unohtuvat verkkolevyn ali-alikansiohin eivätkä koskaan tuota asiakkaalle minkäänlaista näkyvyyttä tai myyntiä. Myyn asiantuntemusta ja palvelua, joka tuottaa mitattavia tuloksia.

Miksi tilaisit juuri minut?

Hyvä kysymys! Maammehan on täynnä viestintätoimistoja ja joukkoviestinnän parissa operoivia freelancereita, jotka ilmoittavat ansaitun julkisuuden / näkyvyyden / huomion / median yhdeksi erikoisalakseen.

Väitän, että olen työntänyt pääni syvemmälle siihen kaninkoloon kuin juuri kukaan heistä.

324-sivuinen kirjani Ansaittu julkisuus – kaikki olennainen mediaviestinnästä ilmestyi kesäkuussa 2020. Kirjaa varten haastattelin tai jututin taustatiedoksi yli sataa ihmistä: toimittajia, viestijöitä, tutkijoita, lainoppineita… Pengoin mappi- ja gigatavutolkulla muutakin lähdeaineistoa.

Kriitikot ja muut lukijat tuntuvat tykänneen esikoisteoksestani. Tältä sivulta voit lukaista yhteenvedon kriitikoiden lukijapalautteista ja kirja-arvioista.

Järjestö- ja toimitustyö loivat hyvän pohjan

En ollut aivan ummikko ennenkään. Työskentelin Journalistiliiton tiedottajana, hääräsin liiton eri luottamustehtävissä ja tein liiton jäsenlehteä Journalistia yhteensä kymmenisen vuotta. Ne vuodet täyttivät pääni media-aiheisella tiedolla, josta on ollut iso apu mediaviestinnän asiantuntijatehtävissä.

Melkein pohjaton taustatietokaivo oli myös se 12 vuoden ajanjakso, kun ennen viestintäalalle kallistumista tein toimittajan hommia pätkä- ja silpputyöläisenä sekä freelancerina.

Kerran laskeskelin, että juttujani on julkaistu noin 60 lehdessä. Lisäksi olen tehnyt uutisia muutamalle radiokanavalle ja ollut muutaman tv-ohjelman taustatehtävissä.

Noina vuosina näin luultavasti tuhansia tiedotteita ja muita viestintäväen yhteydenottoja. Sain aika kattavan käsityksen siitä, millainen PR meihin journalisteihin uppoaa ja mitä kaikkea mediaviestinnässä on parempi välttää.

Oma yritys, toiminimi, minulla on ollut vuodesta 2008. Yrityksen alkuvuosina työskentelin lähinnä freelance-toimittajana. 2010-luvulla hivuttauduin hiljalleen viestinnän ja markkinoinnin pariin.

Touhujani mediaviestinnän parissa

Tein mediaviestintää ja puhuin siitä julkisesti harvakseltaan jo ennen kuin kirjoitin siitä kirjan. Mutta kirjan ilmestyttyä olen saanut höyrytä aiheesta paljon isommalla vaihteella ja toteuttaa tätä ehkä vähän poikkeavaa intohimoani.

Olen antanut useita ansaittu näkyvyys -aiheisia haastatteluita ja kirjoittanut asiantuntija-artikkeleita sekä bloggauksia. Niitä on julkaistu mm. Journalisti-lehdessä, viestintäjärjestö ProComin ylläpitämässä Viestijät-blogissaSTT Viestintäpalveluiden viestintäkanavissaKauppalehden uutiskirjeessä sekä Liana Technologiesin LianaCast-podcastissa.

Olen puhunut mediaviestinnästä lukuisissa koulutus- ja muissa tilaisuuksissa. Niitä ovat järjestäneet muiden muassa isot viestintäpalveluyritykset kuten Meltwater ja STT Viestintäpalvelut, koulutusfirmat kuten Hallintoakatemia ja ammattijärjestöt kuten Journalistiliitto sekä Julkisen alan tiedottajat. Täältä voit lukea muun muassa siitä, mitä kuulijani ovat tykänneet esityksistäni.

Olen myös saanut suunnitella ja tehdä ihan käytännössäkin mediaviestintää monenlaisille toimijoille. Esimerkiksi Journalistiliitto oli tiedottajuusvuosinani mediassa esillä enemmän kuin ennen minua ja enemmän kuin muut suunnilleen samankokoiset ammattiliitot.

Tässä toinen esimerkki siitä, millaista mediahuomiota minun avullani on mahdollista saavuttaa. Ja tässä kolmas.

Palautteita

”(Journalistiliitto) on (Jaakon tiedottajuuden aikana) esiintynyt mediassa vuosittain noin 500–700 jutussa, mikä on muita vastaavankokoisia liittoja merkittävästi enemmän.”

– Journalistiliiton viestintäyksikön päällikkö Maria Pettersson (2019)

”Olen tosi tyytyväinen (saatuun medianäkyvyyteen).”

– EPSEn toimitusjohtaja Jouni Jääskeläinen (2019)

”Saimme tapahtumallemme medianäkyvyyttä ehkä enemmän kuin mikään suomalainen komiikkaklubi on saanut. Pari radiokanavaa ja kymmekunta lehteä tarttui heille tarjottuihin ideoihin, jotkut monen jutun verran. Huonomminkin olisi voinut yhteistyö mennä.”

– Suomen Komiikkateollisuuden tuottaja Miika Pettersson (2014)

Kouluttaja oli erittäin selkeäsanainen. Aidot työelämäesimerkit auttoivat ymmärtämään asian. Kouluttaja vastasi kysymyksiin hyvin ja antoi myös kirjavinkkejä joiden avulla itsenäinen oppiminen ja aiheeseen syventyminen mahdollistuu koulutuksen jälkeen. Koulutus oli ehdottomasti kevään paras.

Osallistuja Eduhouse Oy:n koulutuksesta Näin kirjoitat hyvän pressitiedotteen (2023)

Hyödyllistä oli käydä tuttuja juttuja – kielestä, rakenteesta, muodosta – läpi, kun niitä vaan unohtelee. Hyödyllistä oli kuulla toimitusten käytännöistä, nähdä esimerkkejä, ihan kaikki oikeestaan kyllä oli hyödyllistä. Lisäksi pidin Jaakon neutraalista ja asiallisesta mutta napakasta tyylistä kouluttaa. Koulutuksessa ei revitelty negatiivisilla tai korjausta vaativilla asioilla. Oli jotenkin turvallisen oloista.

Maanmittauslaitoksen tiedottaja organisaatiolle räätälöidystä viestintäsparrauksesta (2022)

Ja kuten olen useasti eri tilanteissa sanonut, mediaviestintää pitää pyrkiä tekemään niin, että toimittajalle jää yhteistyöstä hyvä maku. Kannattaa tähdätä siihen, että toimittaja olisi ehkä vähän samoilla linjoilla kuin toimittaja Jose Riikonen vuosientakaisessa sähköpostikirjeenvaihdossamme.