Vihreät

Mediaviestinnän sparrausta

Helsingin Vihreät ja Uudenmaan Vihreät tilasivat meiltä puolueaktiiveilleen ja uusille valtuutetuilleen mediaviestinnän sparraustilaisuuden kuntavaalien 2021 jälkeen.

Tavoitteena oli lisätä aktiivien ja valtuutettujen ymmärrystä siitä, millaiset juttuaiheet toimittajia kiinnostavat ja kuinka näiden kanssa toimitaan esimerkiksi haastattelutilanteessa.

Osallistujia oli sparraustilaisuudessa kymmeniä. He ja tilaisuuden järjestäjät kehuivat oppineensa paljon uutta ja olevansa tyytyväisiä esityksen sisältöön.