Mediaviestinnän tekijä, tutustu Journalistin ohjeisiin

Jaakko Kilpeläinen
Kirjoittaja
Jaakko Kilpeläinen
Julkaistu
7.4.2021

Jos toimenkuvaasi kuuluu mediaviestintä eli lähinnä journalistisiin tiedotusvälineisiin (lehdet, radion ja tv:n ajankohtaisohjelmat, verkkouutisjulkaisut yms. tms.) suuntautuva PR-toiminta, suosittelen lämpimästi tutustumaan Julkisen sanan neuvoston (JSN) nettisivuilta löytyviin Journalistin ohjeisiin.

Sama koskee sinua, joka olet muista syistä ja muilla tavoilla tekemisissä median kanssa – kuten jos sinua toisinaan haastatellaan asemasi tai asiantuntemuksesi vuoksi.

Itse suorastaan määräisin Journalistin ohjeisiin (JO) perehtymisen pakolliseksi kaikille pää- ja sivutoimisillekin viestijöille sekä muille median kanssa operoiville toimijoille, jos minulla olisi valta sellaista päättää.

Mediakonfliktien alku ja juuri

Huomattavan iso osa toimittajien ja viestijöiden sekä toimittajien ja haastateltavien välisistä konflikteista johtuu siitä, että toimittajan vastapuoli ei ole lukenut Journalistin ohjeita tai ei muista, mitä niissä sanotaan.

Journalistin ohjeet määrittelevät toimittajien oikeudet ja velvollisuudet jutuntekoprosessissa. Lisäksi ohjeissa on linjattu muun muassa se, mitä oikeuksia haastateltavalla on siinä samassa prosessissa.

JO:ssa oon säädetty esimerkiksi, että haastateltavalla on oikeus saada tarkistaa etukäteen omat sitaattinsa jutusta, jos julkaisuaikataulu tämän vain sallii. JO:n mukaan haastateltavalla on oikeus vaatia muutoksia sitaatteihinsa, mutta vain tietyissä poikkeustapauksissa tällä on oikeus kieltää lausumansa julkaiseminen.

On varsin yleistä, että haastateltava arvioi jutun tarkastamis- ja muokkausoikeutensa laajemmiksi kuin ne ovat. Sitten kun toimittaja ei suostukaan luetuttamaan haastateltavallaan etukäteen koko juttua eikä perumaan jutun julkaisua, kun jutun sävy ei miellytä haastateltavaa, tämä saattaa uhkailla oikeusjutuilla, mustamaalata lehteä somekanavissaan ja ehkä uhota järkkäävänsä toimittajalle potkut.

Niin ikään jotkut viestijät yliarvioivat omien oikeuksiensa laajuuden. Moni viestijä on vaatinut edustamaansa organisaatiota käsitteleviä juttuja tarkistettavakseen, vaikka heitä ei ole juttuun haastateltu. Journalistin ohjeiden mukaanhan tarkastusoikeus, ja vain sitaattien tarkastusoikeus, on ainoastaan haastateltavalla. Ei muilla. Ei esimerkiksi tiedottajilla ja viestintäpäälliköillä, ei firman markkinointiyksiköllä eikä toimitusjohtajalla (paitsi jos kyseisiä henkilöitä on kyseiseen juttuun haastateltu).

Itsekin koin toimittajavuosinani melko monesti edellämainitunlaista uhkailua ja kiukuttelua, vaikka olin tehnyt työni Journalistin ohjeita kunnioittaen.

Mitäpä luulet, mitä tällainen riidanhaastaminen toimittajien kanssa tekisi sinun mediasuhteillesi? Parantaisiko vai heikentäisikö?

”Vain” eettinen mutta kohtalaisen sitova ohjeisto

Journalistin ohjeet on toimitustyön eettinen ohjeisto. JO:n pykälät eivät ole juridisesti sitovia eikä JSN ole mikään tuomioistuin, mutta Journalistin ohjeisiin sitoutuneet julkaisut yleensä noudattavat ohjeistoa parhaansa mukaan.

JO:ta pyritään yleensä (kyllähän niitä paljon rikotaankin) noudattamaan, koska niiden rikkomisesta seuraa häpeäpuurangaistusta muistuttava sanktio. Lehti, sähköisen median ohjelma tai muu julkaisu joutuu julkaisemaan JSN:n langettavan päätöksen, joka kertoo, kuinka ja koska jokin julkaisu on JSN:n mukaan rikkonut Journalistin ohjeita.

Se, että Journalistin ohjeet asettaa toimittajalle monenlaisia toimitustyötä koskevia velvoitteita, muodostaa yhden hyvän lisäsyyn haastateltavalle perehtyä ohjeiston pykäliin. Tällöin haastateltavan on helpompi huomata, jos toimittaja ei ole toiminut eettisesti.

Sitten kannattaa toimia JSN:n ohjeiden mukaisesti, kuten vaatia oikaisupyyntöä tai tehdä JSN:lle kantelu.

Kuten varmaankin huomasit, Journalistin ohjeet on linkitetty tässä jutussa aika monta kertaa. Se johtuu siitä, että allekirjoittanut pitää Journalistin ohjeisiin tutustumista mediaviestinnän kannalta tärkeänä.

Joten ellet ole jo tutustunut Journalistin ohjeisiin, suosittelen tutustumaan Journalistin ohjeisiin ennen kuin seuraavan kerran olet tekemisissä journalistien kanssa.

Ja nyt kun JSN:n sivuilta kerran olet, suosittelen samalla käynnillä lukaisemaan JSN:n kiteytyksen siitä, mikä JSN on ja kuinka se toimii. Samalla sivulla on ohjeet kantelun tekemiseen.

Blogin pääsivulle